خدا: پرسش ها و پاسخ هاي ديني 1
53 بازدید
ناشر: مدرسه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خدا؛ پرسش و پاسخ های دینی ، مجموعه ای فراهم آمده از پرسش های گردآوری شده دانش آموزان همراه با اظهار نظرهای دبیران مدارس است که توسط دکتر حسین سوزنچی و با نظارت دکتر مهدی اعتصامی تدوین و از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و به همت دفتر انتشارات کمک آموزشی چاپ و منتشر شده است. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. بخش نخست آن با عنوان شناخت خدا ، در بردارنده فصولی چون امکان شناخت خدا ، فطری بودن خداشناسی ، چگونگی شناخت خدا است. بخش دوم که به بحث وجود خدا اختصاص یافته شامل دو فصل ابهامات درباره وجود خدا و اثبات خداست. بخش سوم درباره صفات خدا با فصولی چون کلیات، علم خدا، تجرد، اراده و قضا و قدر و نیز عدل الهی است. بخش چهارم و پایانی کتاب با عنوان افعال خدا ( خلقت) با دو فصل آغاز و پایان خلقت و فلسفه خلقت تنظیم شده است. این کتاب در در 166 صفحه در قطع رقعی چاپ و منتشر شده است.