ارض
34 بازدید
محل نشر: کتاب فرهنگنامه قرآن کريم ، 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی