تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
الهیات- گرایش فلسفه و کلام 
دانشگاه امام صادق(ع) 
 
دکترا 
 
فلسفه و حکمت اسلامی 
تربیت مدرس قم 
 
خارج 
 
 
 
0.00