مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:سوزنچی
پست الکترونیک:ssouzanchi@gmail.com
نخصص ها:فلسفه ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

. سخنراني ها و مصاحبه هاي علمي تخصصي

. آزادي در نگاه استاد مطهري ، دانشگاه تهران ارديبهشت 1382

. ديدگاه استاد شهيد مطهري در زمينه اصلاح نظام تعليم و تربيتي کشور، همايش بررسي انطباق نظام آموزشي ايران با رويکرد استاد شهيد مطهري ، 19/2/83

. تهاجم فرهنگي در انديشه شهيد مطهري، مدرسه عالي شهيد مطهري، ارديبهشت 1383

. ميزگرد دين، علوم انساني و دانشگاه، دانشگاه امام صادق (ع) پاييز 1383

. مصاحبه در زمينه موضوع علم ديني در مجله گفت و گو (نشريه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شماره 6، تير و مرداد 1383

. سلسله مباحث مغالطات، راديو فرهنگ، پاييز 1383

. مباني انسان شناختي برنامه درسي ديني، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تابستان 1383

. مباني معرفت شناختي برنامه درسي ديني، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تابستان 1383

. سخنراني و مناظره با مهدي نصيري در زمنيه اسلام و تجدد،(طي چند جلسه) زمستان 1383

. جوان و حساسيتهاي فرهنگي و اجتماعي، راديو جوان، 8/2/1384

. نسبت ميان علم و دين از منظر شهيد مطهري، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 11/2/1384

. وظيفه دانشجوي مسلمان، دانشگاه علم و صنعت، 25/4/1384

. علم ديني، اردوي کشوري بسيج دانشجويي، 6/5/84

. فلسفه و ضرورت مهدويت، دانشکده مذاهب اسلامي، 11/2/1385

. نحوه احياي جايگاه زن در انديشه شهيد مطهري، دانشکده علوم اجتماعي دانگاه تهران، 12/2/1385

. حجاب و آزادي زن، دانشگاه الزهراء، 12/2/1385

. تبيين عقلي مساله ولايت فقيه، انجمن علمي دبيران ديني استان کرمان، 2/9/1385

. تبيين مساله اختيار و رابطه آن با عليت و علم الهي، همايش دبيران ديني استان قزوين، 11/9/1385

. ربط ونسبت دروس مختلف با تربيت ديني و نقش معلمان اين دروس، همايش دبيران ديني منطقه8 تهران، 19/9/1385

. راهکار اسلام در مورد دوستي دختر و پسر، راديو جوان، 13/10/85 و 20 /10/85

. تبيين رويکرد جديد آموزش درس ديني مقطع متوسطه، همايش دبيران ديني استان هرمزگان، 23/10/1385

. مباني حجاب در اسلام، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، 24/10/1385

. تشويق ها و جوايز و مدال هاي علمي


. لوح تقدير از سومين جشنواره جوان خوارزمي (1379)

. لوح تقدير از ششمين جشنواره پايان نامه هاي برگزيده كشور (1380)

. لوح تقدير از سومين جشنواره کتابهاي کمک آموزشي رشد (1381)

. لوح تقدير دانشجوي نمونه دانشگاه (سالهاي1374 و1375 و 1376)

. پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي(منتشر نشده)


. عدالت اجتماعي در كتاب و سنت

. بررسي رابطه عدالت و مساوات در كتاب و سنت

. پرسش ها و پاسخ ها در راستاي اسلامي كردن امور

. بررسي ادله غير نقلي اثبات مهدويت

. طبقه بندي مباحث فلسفه فقه, فلسفه دين و كلام, علوم قرآني

. همكاري در تلخيص آثار استاد مطهري، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، منتشرشده توسط دفتر نشر دانشگاه

. ترجمه مقاله "مباني معرفت شناختي عرفان"

. ترجمه 47 مقاله از دائره المعارف جهان نوين اسلام

. ترجمه مقاله "اصل جهت كافي" نوشته جردن بلوت

. ترجمه مقاله "انديشه هاي بابا افضل" نوشته ويليام چيتيك

. ترجمه مقاله "مساله شر" نوشته پويمن

. ترجمه مقاله "پايان فلسفه به مثابه آغاز تفکر" نوشته ايسلينگ

- نگاهي به مباحث سمانتيك با تاكيد بر آراي ويتگنشتاين/ تاليف مقاله

. زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه


. فلسفه اسلامي

. تفسير قرآن و حديث

. معرفت شناسي

. مباحث جديد كلامي

. فلسفه غرب-با تاكيد بر فلسفه شبه قاره (آلمان و ... )

. فعاليت پژوهشي در دست اجرا


- خودسازي: پرسش ها و پاسخ هاي ديني/ کتاب

- معنا و امکان و راهکارهاي تحقق علم ديني/ پروژه تحقيقاتي